Presentació

La Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH) té com un dels seus objectius prioritaris el compromís de garantir la igualtat d'oportunitats del nostre estudiantat, adquirint especial rellevància en aquelles persones amb diversitat funcional, apostant per la inclusió.

Els canvis actuals en l'estructura dels estudis universitaris, la diversitat funcional del nostre alumnat, les seues necessitats personals i les necessitats socials han generat noves demandes, i la UMH s'ha fet eco d'aquestes a través de la seua Normativa per a la Inclusió de les Persones amb Discapacitat en la Universitat Miguel Hernández, aprovada pel Consell de Govern de 29 de maig de 2020. Aquesta normativa substitueix a la Normativa per a la Integració de Persones amb Discapacitat, aprovada pel Consell de Govern de 7 de novembre de 2007 on s'estableix la creació de la Unitat de Suport a la Discapacitat que depén del Vicerectorat d'Inclusió, Sostenibilitat i Esports.

Email: ated@umh.es

Telèfon: 96 665 85 29

logo UaD

descarregar guia en pdf de la Unitat de Suport a la Discapacitat